Մեր Մասին

Անվտանգ Երթևեկություն ավտոդպրոցը հիմնադրվել է 2018թ.-ի ապրիլի 20-ին մինչ այդ պահն արդեն իսկ դասավանդման բազմամյա փորձ ունեցող և ոլորտում իրենց համեստ վաստակը ներդրած մասնագետների կողմից: Հիմնադրման գերնպատակը եղել է, և այսօր աշխատանաքային առաջնահերթ սկզբունքի վերածվել է անվտանգ երթևեկության կոչված վարորդների պատրաստումը: Տարիներ անց կարող ենք արձանագրել, որ մեր տեսլականն իրագործված է, ինչը սակայն րոպե իսկ չի կանգնեցնում մեզ նոր և հուսալի ծառայություններով համաքայլ առաջադեմ աշխարհին ավելի բարձր որակով ուսուցանել մեզ վստահած վարել սովորողներին այդքան կարևոր տեսական գիտելիքներն ու գործնական հմտությունները:
 

Նոր Խմբի Մեկնարկը

Օր
Ժամ
Րոպե
Վայրկյան

Շտապեք Հերթագրվել